Høytrykksvasking er den mest effektive måten å fjerne dreneringsproblemer i avløp. Derfor brukes denne metoden som et akutt mål når skadene allerede har oppstått. Men flere og flere av våre arendalkunder ønsker å utføre rensing av vann- og kloakkrør som en del av det vanlige vedlikeholdet av bygningen. Løs lekkasje, luktproblemer, avløpsproblemer og vedlikehold Rengjøring til lav pris i arendal.

Løs Avløpsproblemer

Det er imidlertid viktig at høytrykksvasking av vann og dreneringsrør utføres av fagfolk. Feil bruk av vann under høyt trykk under eller i bygningen kan forårsake stor skade på både rørene og byggemassen. Vi har både riktig utstyr og erfarne mennesker å gjøre med lekkasje, luktproblemer, avløpsproblemer og vedlikeholdsrengjøring til svært lav pris i arendal.