tømme septikk

Slugging er et vanlig begrep for tømming av septikk tanker, olje tanker, sandfeltene og avløp eller rister. Vi har flere spesialbiler som kombinerer behovet for spyling og suging av væske og masse som må deponeres på godkjente mottakere.

Vi tar også vare på å deponere mye og nødvendig rapportering til kommunen.Vi leverer den tomme septikk tanker til svært lav pris og utfører slamutvinning både gjennom faste avtaler og på løpende oppdrag for både private og offentlige kunder.