Vi er fagfolk med lang erfaring med det beste utstyret til spyling av rør-inspeksjon/kamerakontroll av Rør de fleste rør typer og dimensjoner alle kameraene har sonde til oppmerking av rørtrase,er med dybdemål vi har også utstyr til lekkasje søk på vannledninger og avløpsledn,overvannledninger som elektronisk marklytter (lekkasje lytter) korrelator søk (data lytting etter lekkasjer) og lekkasje søk med sporgass eller trykk-test med tilsatt røyk eller sporgass Vi tømmer og rengjør tanker fra slam/sept.tanker og o.v tanker / kummer Tømmer og rengjør oljefyringstanker til destruering/sanering.

Vi har biler med 4×4 og suge henger til trange plasser
Vi har tilgang til lekter til tømming i skjærgård og øyer
Vi leier ut mobiltoaletter og toalett brakker med levering og tømming
Vi har døgn vakt 24/07-36

Vennligst klikk på knappen for å ringe